Buitengerechtelijke Incasso

Buitengerechtelijk incasso betekent het minnelijke incassotraject buiten de rechter om.
In dit traject heeft de debiteur de mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn onbetaalde facturen te betalen. Globus Incasso kan u hierin ondersteunen: U dient uw vordering in via de post of per e-mail. Vervolgens stellen wij de schuldenaar in gebreke. De gehele vordering inclusief de buitengerechtelijke incassokosten en rente dienen binnen vijf dagen te worden voldaan. Vervolgens nemen wij telefonisch contact met de schuldenaar op. Indien er niet wordt betaald, dan volgt de tweede sommatie. Vaak is dan al duidelijk of debiteur gebruik maakt van de mogelijkheid om in de minne de vordering te voldoen en gerechtelijke kosten te voorkomen. Onze ervaring is dat de meeste debiteuren in deze fase tot betaling overgaan, dan wel een betalingsvoorstel doen.

Gerechtelijke Incasso

Indien de schuldenaar in de buitengerechtelijke fase niet betaalt, dan stellen wij na uw goedkeuring en in overleg met u een dagvaarding op. Procederen brengt echter kosten met zich mee en uw wilt graag dat debiteur deze kosten terugbetaalt. Het is derhalve belangrijk dat indien u kosten maakt wij allereerst de financiële situatie van debiteur onderzoeken en nagaan of debiteur ook daadwerkelijk de vordering en de kosten zal kunnen voldoen.

Voorafgaande aan een gerechtelijke procedure geven wij u informatie over de verhaalkans en verhaalsmogelijkheden bij uw debiteur zodat u geen onnodige kosten maakt.